M&A

M&A at its best is a form art. The most sophisticated transactions require meticulous tailoring, structuring and understanding of the parties’ intentions and strategy. Due to our commitment to deep knowledge and insight in all transactional work, we are able to concentrate on providing additional value to our clients. Through our established documentation models and seniority we are able to guide our clients though even the most complex transactions, negotiate, structure, and make deals happen when it matters the most.

Our corporate transaction services make you succeed in expanding your business, divestments, corporate financing and even when the business needs to be restructured financially or otherwise. We negotiate, draft and help you execute and follow up. We are there to protect and build your value. Our lawyers have carried out some of the biggest M&A transactions in Finland from defensive to hostile and friendly takeovers and public-to-private arrangements, reverse mergers, private equity acquisitions and divestments, small to mid-size corporate acquisitions as well as bid-processes and their financing.

M&A 4

JAN LINDBERG

+358 40 823 6031
jan.lindberg (at) TheTrust.fi

M&A 5

ANNE-MARIE MALMBERG

+358 50 337 7919
anne-marie.malmberg (at) TheTrust.fi

Personal data and website management – trends in 2020

Despite the momentum created by the enactment of the GDPR , the ePrivacy reform has been delayed and remains under deliberation within the EU. The Finnish Presidency of the Council of the EU was still aiming to push the text of the Council of the EU across the finish line by the end of 2019 but according to latest intel the trilogue negotiations on the reform are expected to be initiated at earliest on 2021. Hence, the ePrivacy Regulation is not expected to be applied before the end of the envisaged two-year grace period around 2025. Even though the said reform continues to be postponed, there are several other factors which companies should be aware of in terms of personal data and privacy related matters. In this article, we will summarize some of the current trends and how they may affect your business.

Read More »
M&A 6
NEWS

Suomalaisen kasvun puolesta – autamme teitä!

Tänä erikoisena aikana monet meistä yrityksistä kohtaa useita erilaisia haasteita, joihin aikaisemmin emme ole osanneet varautua. Koko maailmaa on kohdannut erikoinen kriisi, joka vaikuttaa meihin henkilötasolla ja muuttaen koko talouden kenttää. Luonnollisesti tämä haastaa jokaisen suomalaisen yrityksen tilannetta myös. Kriisissä emme kuitenkaan voi jäädä odottamaan pelastusta, vaan meidän kaikkien täytyy voida ohjata oma liiketoimintamme kestävälle pohjalle erilaisin toimenpitein.

Read More »

Ajankohtaista työlainsäädännöstä – yhteistoimintamenettelyistä ja lomautuksista uudistuksia

Viitaten aiempaan kirjoitukseemme, seuraavat lait ovat tulleet voimaan 31.3.2020 ja ovat voimassa kesäkuun 2020 loppuun asti. Jos työntekijän lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä tämän lain voimaan tullessa, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson aikana, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.
Jos työntekijän lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet tämän lain voimassa ollessa, mutta neuvottelut jatkuvat tämän lain voimassaolon päätyttyä, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson aikana, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.

Read More »

Ajankohtaista työlainsäädännöstä – yhteistoimintamenettelyistä ja lomautuksista uudistuksia 26.3.2020

Suomessa ja koko maailmassa tällä hetkellä vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat keskustelleet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutoksia on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian ja jo tulevana viikonloppuna eduskunta käsittelee lakimuutosta, jonka tarkoitus on muuttaa niin yt-lain piiriin kuuluvien yritysten neuvotteluvelvoitetta, kuin myös sellaisten yritysten, joihin yt-lakia ei sovelleta lomautuksia koskevia velvoitteita.

Read More »

Mika J. Lehtimäki’s contribution to the Finnish Section of the new book ‘The Structured Products Law Review’

Despite the significant growth of the global structured product market in recent years, very few books on legal and regulatory issues related to structured products are available. The publication contributes to the knowledge base of legal practitioners and other structured product market participants. For our purposes, the term structured product refers to a pre-packaged investment that combines derivatives with other financial instruments to provide a return based on the performance of one or more underlying assets, including equity securities, indices, commodities, interest rates, currencies and, in some jurisdictions, credit risks.

Read More »
Close Menu