2016

 • ELOKUU 2016 - TRUST. avusti Solidabis Oy:tä ja sen omistajia yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyssä ja sijoituskierroksella
 • HEINÄKUU 2016 - TRUST. avusti Core Factory Oy:tä immateriaalioikeuksien kaupallistamisessa ja joint venture - järjestelyssä koskien Optiwise Oy:tä
 • HEINÄKUU 2016 - TRUST. avusti johtoa ja sijoittajia Iisalmen Suomivalimon ostossa Componentalta
 • TOUKOKUU 2016 - TRUST. avusti Patria Oyj:tä osuuden ostossa kyberturvallisuuteen erikoistuneesta Silverskin Information Security Oy:stä
 • TOUKOKUU 2016 - TRUST. toimi neuvonantajana LähiTapiola-yhtiöille Kalasataman alueen rahoitusjärjestelyissä

 

2015

 • JOULUKUU 2015 - TRUST. avusti Huurinainen Oy:n omistajia osakekaupassa Lassila & Tikanoja Oyj:lle
 • JOULUKUU 2015 - TRUST. avusti ulkomaisen valtion sijoitusyhtiötä kotimaisen teknologiayhtiön rahoituskierroksella
 • LOKAKUU 2015 - TRUST. avusti innovatiivistä fintechin edelläkävijää Euroloania heidän laajassa rajat ylittävässä rahoitusjärjestelyssään
 • ELOKUU 2015 - TRUST. avusti Venäjän valtion sijoitusyhtiötä OJSC Rusnanoa heidän suunnitellussa sijoituskierroksessaan kotimaiseen teknologia-pohjaiseen yhtiöön
 • KESÄKUU 2016 - TRUST. avusti alan johtavaa energiasektorin yritystä liiketoimintakriittisessä patenttitransaktiossa
 • TOUKOKUU 2015 - TRUST. avusti BearingPointia Helsinkiläisen Magenta Advisory Oy:n hankinnassa
 • TOUKOKUU 2015 - TRUST. avusti Amer Sports Corporationia Sports Tracking Technologies Oy:n hankinnassa
 • MAALISKUU 2015 - TRUST. avusti institutionaalisia sijoittajia Fortumin Ruotsin siirtoverkon hankintarahoituksessa
 • MAALISKUU 2015 - TRUST. avusti Vapo Oy:tä Keravan Energian Karkkilan kaukolämpöverkon hankinnassa
 • HELMIKUU 2015 - TRUST. avusti Euroloan Oyj:tä 15 m€:n strukturoidussa rahoitusjärjestelyssä
 • HELMIKUU 2015 - TRUST. avusti F-Securea 60 m€:n liiketoiminnan myynnissä

 

2014

 • MARRASKUU 2014 - TRUST. avusti yhden maailman suurimman metallituotteiden valmistajan suomalaisen tytäryhtiön myynnissä.
 • LOKAKUU 2014 - TRUST. avusti kahta institutionaalista sijoittajaa suurimman suomalaisen hoivayhtiön yrityskaupparahoituksessa.
 • LOKAKUU 2014 -TRUST. avusti kahta suomalaista konsultti- ja cleantech-yritystä kahdessa yritysjärjestelyssä.
 • SYYSKUU 2014 - TRUST. avusti sijoittajia Vaahto Paper Technology Oy:n palvelutoiminnan ostamisessa.
 • ELOKUU 2014 - TRUST. avusti Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Eloa suomalaisen teollisuuskonsernin yrityskaupparahoituksessa.
 • KESÄKUU 2014 - TRUST. avusti Alkali Oy:tä sen myynnissä Alma Mediapartners Oy:lle.
 • TOUKOKUU 2014 - TRUST. avusti cleantech-projektin uudelleenjärjestelyssä liittyen patenttien ja muun IP-omaisuuden allokointiin.
 • HUHITKUU 2014 - TRUST. avusti suomalaista listattua teleyhtiötä sen potentiaalisessa teknologiayhtiön ostossa.
 • MAALISKUU 2014 - TRUST. avusti suomalaista rahoituslaitosta useamman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa
 • MAALISKUU 2014 - TRUST. avusti suomalaista pörssiyhtiötä kolmessa eri yritysjärjestelyssä.
 • TAMMIKUU 2014 - TRUST avusti suomalaista kasvuyhtiötä sijoituskierroksella.
 • TAMMIKUU 2014 - TRUST. avusti Digital Living Internationalia sijoituskierroksella.

 

2013

 • JOULUKUU 2013 - TRUST. avusti kolmea institutionaalista sijoittajaa suomalaisen teollisyhtiön uudelleenjärjestelyssä.
 • JOULUKUU 2013 - TRUST. avusti monikansallista valmistustoimintaa harjoittavaa yhtiötä sen Suomen toimintojen divestoinnissa.
 • MARRASKUU 2013 - TRUST. avusti suomalaista valmistustoimintaa harjoittavaa yhtiötä laajentumisessa Sveitsin markkinoille sekä sijoituskierroksella.
 • LOKAKUU 2013 - TRUST. avusti institutionaalista ostajaa suomalaisen teolliskonsernin ostossa.
 • ELOKUU 2013 - TRUST. avusti ostajia Fidepro Oy:n (johtava paloturvallisuusyhtiö) ostossa ja uudelleenjärjestelyssä.
 • ELOKUU 2013 - TRUST. avusti yksityisen investointivälineen 6,5 miljoonan euron rahastoinvestoinnissa
 • HEINÄKUU 2013 - TRUST. avusti rahoituslaitosta 28 miljoonan euron osakevaihdossa ja sulautumisessa.
 • TOUKOKUU 2013 - TRUST. avusti Cleantech-yhtiö Nocartia ensimmäisella riskisijoituskierroksella.
 • MAALISKUU 2013 - TRUST. avusti rahoituslaitosta pörssiyhtiön yrityskaupparahoituksessa.