TRUST. on suomalainen transaktiotoimisto, joka keskittyy kaikkein vaativimpiin yrityskauppoihin ja strategisiin sijoitusprojekteihin, teknologiajärjestelyihin, energia-alaan sekä pankki- ja rahoitusoikeuteen. Tavoitteenamme on antaa kaikissa toimeksiannoissa asiakkaillemme lisäarvoa innovatiivisilla ratkaisuilla sekä korkealla erikoisosaamisellamme ja näkemyksellämme. Toimimme usein järjestelyissä, joissa on kyse yrityksen koko liiketoiminnasta tai sen strategisesti tärkeistä osa-alueista. Hoidamme harvoin rutiininomaisia toimeksiantoja.

TRUST. on listattu yhdeksi Suomen johtavista toimistoista lukuisissa puolueettomissa tutkimuksissa, esimerkiksi seuraavissa: Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000,Legal 500, Best Lawyer ja Intellectual Asset Management - World's Leading Patent and Technology Lawyers.

TRUSTilla on vahvat suhteet eturivin kansainvälisiin asianajotoimistoihin, mikä luo meille erinomaiset edellytykset avustaa asiakkaitamme myös rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

 

Arvomme ja sitoumuksemme

Uskomme, että korkeatasoisin oikeudellinen neuvonanto on ennen muuta yksilöllistä räätälöintiä. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme poikkeuksellista liiketoiminta-arvoa, minkä saavutamme sitoutumalla täysin asiakkaamme tavoitteisiin toimeksiannon koosta ja haastavuudesta riippumatta. Tätä tukevat arvomme, jotka ovat:

  • Into (”jatkuva oppiminen”)
  • Palveluhalukkuus (”pyritään tekemään aina vielä vähän enemmän”)
  • Oma-aloitteisuus (”everyone is a leader”)
  • Joustavuus (”asiakastoimeksiannoissa sekä työn ja vapaa-ajan järjestelyissä”)
  • Innovatiivisuus (”kyseenalaista vanhat tavat ja käytännöt, mieti aina kaikkein paras ohje asiakkaalle”)

Palveluidemme luonteesta johtuen avustamme asiakkaitamme usein tärkeimmissä ja liiketoimintakriittisimmissä järjestelyissä. Meille on hyvin tärkeää perehtyä kattavasti asiakkaidemme liiketoimintaan ja keskeisimpiin asiakkaidemme tarpeisiin. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvoa nopealla aikataululla ja kustannustehokkaasti.

 

Asianajajan velvollisuudet

TRUSTin asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Asianajajia koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin voi tutustua Suomen Asianajajaliiton kotisivuilla osoitteessa www.asianajajaliitto.fi.