Strukturoimme ja neuvottelemme rahoitussopimuksia ja -järjestelyjä aina vakuussopimuksista vaativimpiin velallisyritysten uudelleenjärjestelyrahoituksiin ja velkavivutettuihin yrityskauppoihin. Koska meillä on kattava kokemus rahoitusjärjestelyjen suunnittelusta, laatimisesta ja toteuttamisesta, pystymme keskittymään toimeksiannoissa kysymyksiin, jotka ovat asiakkaidemme kannalta olennaisimpia ja kriittisimpiä. Palvelemme erityisesti pääomasijoittajia ja -rahastoja, institutionaalisia sijoittajia, varainhallintaa harjoittavia yhtiöitä ja ulkomaisia Suomeen sijoittavia yrityksiä.

Koska palvelemme useita rahoitusalan toimijoita ja institutionaalisia sijoittajia, myös pankki- ja rahoitusmarkkinasääntelyyn liittyvä neuvonanto on yksi keskeisimmistä palveluistamme. Pidämme asiakkaamme jatkuvasti ajantasalla muuttuvasta ja uudistuvasta rahoitusmarkkinasääntelystä. Meillä on myös kattava kokemus neuvotteluista Finanssivalvonnan kanssa. Tavallisesti yrityksille annettava neuvonanto liittyy yhtiöpäätöksiin, lainasopimuksiin, vakuussopimuksiin, takauksiin ja takuisiin, kaupan rahoituksen ja sijoittajien kanssa käytäviin keskusteluihin sekä pääomarahoittajakierroksiin. Olemme usein mukana järjestelyissä, jotka edellyttävät tarkaa strukturointia ja, joissa intressit ovat merkittävät. M&A ja rahoitus praktiikkamme tekevät usein yhteistyötä järjestelyn toteuttamiseksi.

Teemme kansainvälisen pankki- ja rahoitusmarkkinasääntelyn osalta yhteistyötä LawInContext Pte. Ltd. (Zurich Branch):n kanssa, joka tarjoaa koulutusta ja neuvonantoa kansainvälisille pankeille, vakuutusyhtiöille, rahastoille ja muille rahoituslaitoksille sekä Hedge Fund Management Compliancen kanssa vipurahastojen osalta.