Proposed new act on university inventions increases freedom of contract but may still fall short of the expectations

posted in: IP & Teknologia | 0

The Finnish act on the right in inventions made at higher education institutions is in the process of being amended. The reason behind the underlying revision is to enhance the commercialisation of inventions at higher education institutions. Statistics on patents granted from 2013 to 2016 show that Finnish universities in general produced high-quality research and a wealth of excellent research … Lue lisää

Newest M&A reference of Trust

posted in: IP & Teknologia, M&A | 0

Trust acted as legal advisor of Talokeskus Yhtiöt in sale of its businesses to Vahanen International and Visma Trust – Mika Lehtimäki and Anne-Marie Malmberg – acted as the legal advisor of Talokeskus Yhtiöt in the selling of so-called Sustainable Development Business to Vahanen International and shares in Agenteq Solutions Oy i.e. its Tampuuri software business to Visma. The business … Lue lisää

Senior Associate (Banking & Finance) ja Associate (Technology & Privacy)

posted in: Yleinen | 0

Nautitko vaikeiden ongelmien ratkaisusta? Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta yhdessä Suomen ainoista yrityskauppoihin, teknologiatransaktioihin ja rahoitusjuridiikkaan erikoistuneista asianajotoimistoista? Haluatko kuitenkin pienen yrityksen tarjoamat joustavat työaika- ja muut järjestelyt ja hyvän work-life balancen?Asianajotoimisto Trust Oy on sitoutunut tarjoamaan korkeimman tason oikeudellista neuvonantoa ja poikkeuksellisia tuloksia asiakkaille. Etsimme joukkoomme yksilöitä, jotka ovat lahjakkaita ja motivoituneita kehittämään itseään, jotta voimme varmistaa kaikissa tilanteissa … Lue lisää

TRUSTin asiakastilaisuus 20.3.2018

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

Pidimme seminaarin digitalisaation vaikutuksista markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten hallintaan, josta pääasialliset mukaan otettavat pointit olivat seuraavat: EU:n ajama tietosuojapolitiikka on ongelmallinen eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta. Tietosuoja-asetuksessa (GDPR) jo tehdyt valinnat sekä sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseen (Privacy Regulation) kaavaillut rajoitukset vapaalle kilpailulle, kuten mainosrahoitteisten liiketoimintamallien ansaintalogiikoihin puuttuminen, kaipaisivat selkeät taloudelliset haittavaikutukset kumoavat perusteet. Nykyinen malli näyttää selkeästi asettavan eurooppalaiset yritykset USA:n vastaavia yrityksiä … Lue lisää

Private Equity and LBOs – Thoughts for the first half of 2018

posted in: M&A, Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

By Mika J. Lehtimäki, Partner M&A/Finance – TRUST.   I will describe below some recent developments in the Private Equity LBO markets that sophisticated institutional investors should take into account. At the end of this post, I will set out some legal topics that LP investors in Private Equity and LBO debt investors should bear in mind.   What we … Lue lisää

TRUST’s expertise recognized in Chambers Europe 2018

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

TRUST. has been once again recognised among the leading law firms by Chambers and Partners in its 2018 edition of Chambers Europe: The World’s Leading Business Lawyers. We received plaudits across two practice areas reviewed by the publication in Finland; Intellectual Property and Technology, Media & Telecom in which the publication also recognises our tech transactional expertise. TMT ”Jan Lindberg of Attorneys-at-Law Trust … Lue lisää

Do you know the main three negotiation points on cloud capacity acquisition?

In essence, purchasing cloud solutions is a simple process: just go to the site of your choice, place an order and pay by credit card. Businesses, however, often prefer a higher level of customisation in the solution, and another the key element is that these enterprise level agreements give the group better overall visibility to ‘cloud spend’ and capacity optimisation. … Lue lisää

Chambers Global recognizes Trust’s Tech M&A expertise

posted in: M&A, Yleinen | 0

Chambers and Partners Global Guide recognizes Trust’s Technology M&A expertise among the leading ones in Finland:  Jan Lindberg of Attorneys-at-Law Trust provides IP advice relating to corporate transactions. He also assists with the registration, licensing and commercialisation of IP rights. He recently assisted Affecto with IP aspects of its acquisition of BIGDATAPUMP. Clients appreciate his “great ability to cover and anticipate … Lue lisää

Activist Shareholder Campaigns and the Finnish Company Law

posted in: M&A, Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

Ever-rising equity prices are putting more and more pressure on the profitability listed companies need to show to keep their shareholders satisfied. Even though the share price should not naturally guide the actions of the management, there are two main scenarios the Board should be mindful of in relation to potential shareholder actions and ‘activist campaigns’. The first is how … Lue lisää

Senior Associate (Banking & Finance) ja Associate (IP & Technology)

posted in: Yleinen | 0

Nautitko vaikeiden ongelmien ratkaisusta ja onko sinulla myös akateemista kunnianhimoa? Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta yhdessä Suomen ainoista yrityskauppoihin ja transaktioihin erikoistuneista asianajotoimistoista? Asianajotoimisto Trust Oy on sitoutunut tarjoamaan korkeimman tason oikeudellista neuvonantoa ja poikkeuksellisia tuloksia kaikkein vaativimmille asiakkaille. Etsimme joukkoomme yksilöitä, jotka ovat lahjakkaita, motivoituneita ja sitoutuneita, jotta voimme varmistaa kaikissa tilanteissa erinomaisen palvelun asiakkaillemme jatkossakin. Senior Associate (Banking … Lue lisää

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus vaikuttaa moniin yrityksiin

posted in: Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (”ResL”) tuli voimaan 3.7.2017. ResL:lla kumottiin vuoden 2008 laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Tavoitteena on tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että ResL:ssa mainitut ilmoitusvelvolliset ottaisivat entistä enemmän omassa toiminnassaan huomioon näihin rikoksiin liittyvät riskit.   Ilmoitusvelvollisia ovat keskeisten maksuliikenteen toimijoiden (pankit ja muut luottolaitokset) lisäksi edelleen mm. … Lue lisää

Kuka on velvollinen nimittämään tietosuojavastaavan?

posted in: Yleinen | 0

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (tietosuoja-asetus) velvoittaa tiettyjä organisaatioita riippumatta siitä ovatko he rekisterinpitäjiä vaiko henkilötietojen käsittelijöitä nimittämään tietosuojavastaavan ja tähän liittyen velvoitteen laiminlyöntiin on myös kytketty merkittävä liikevaihtoperusteinen sanktio. Tietosuojavastaavalla on tietosuoja-asetuksessa asetettujen velvoitteiden keskellä merkittävä rooli, joskaan tietosuojavastaavan toimi ei ole uusi keksintö. Aiempi EU:n tietosuoja direktiivi (95/46/EY) ei edellyttänyt tietosuojavastaavan nimittämistä, mutta useissa kansallisissa säännöksissä vastaavista tahoista on … Lue lisää

Uusi liikesalaisuuslaki täydentää liikesalaisuuksien suojaa

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on kuluvan syksyn aikana julkaissut mietintönsä liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (nk. liikesalaisuusdirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon. Mietintö sisältää ehdotuksen uudeksi liikesalaisuuslaiksi. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika päättyy 9.6.2018, johon mennessä lain on esityksen mukaan tarkoitus astua voimaan. Lakia … Lue lisää

Institutionaaliset Sijoittajat ja Omistajaohjaus Pörssiyhtiöissä

posted in: M&A, Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

Kansainvälisiä huomioita Kansainvälinen Corporate Governance -kenttä on ollut vuoden 2017 aikana merkittävässä muutoksessa ja näyttää selvältä, että muutokset vaikuttavat myös kotimaisten instituutioiden vallankäyttöön pörssiyhtiöissä. Isossa-Britanniassa hallitus antoi elokuussa 2017 esityksen Corporate Governance -uudistuksesta, joka mahdollistaa mm. johdon palkkioiden paremman linjaamisen tuloksen kanssa laajentamalla hallituksen velvollisuuksia yhtiön edun edistämisen ohella esimerkiksi asiakkaisiin, alihankkijoihin ja työntekijöihin nähden. Muutoksella pyritään laajentamaan yhtiöiden yhteiskuntavastuuta … Lue lisää

Oletko juuri sinä etsimämme Senior Associate?

posted in: Yleinen | 0

Nautitko ongelmien ratkaisusta ja tiimityöstä? Haluatko olla mukana rakentamassa kasvutarinaa yhdessä Suomen ainoista erikoistuneista yrityskauppatoimistoista? Arvostatko myös hyvää work-life-balanssia? Asianajotoimisto Trust Oy on sitoutunut tarjoamaan korkeimman tason oikeudellista neuvonantoa kaikkein vaativimmille asiakkaille. Tiimiimme kuuluu viisi henkilöä, joista juristeja on neljä. Toimintamme laajentuessa etsimme joukkoomme yksilöä, joka on lahjakas sekä motivoitunut kehittämään itseään ja toimistoamme, jotta voimme kaikissa tilanteissa varmistaa erinomaisen … Lue lisää

IP-osoitteiden hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa ja GDPR

posted in: IP & Teknologia | 0

IP-osoitteiden hyödyntäminen on aina ajankohtainen aihe ja erityisesti nykyaikaisen digimainonnan ja markkinoinnin onnistunut toteuttaminen edellyttää usein joko IP-osoitteen tai henkilötietojen luovuttamista. Näissä prosesseissa on usein mukana useita eri tahoja, joiden välillä tiedonkulkua tarvitaan. Mielenkiintoinen kysymys onkin, onko IP-osoite katsottava nykyisen ja toisaalta tulevan tietosuojalainsäädännön valossa henkilötiedoksi. Asiasta on verrattain uusi EU-tuomioistuimen ratkaisu koskien nimenomaan dynaamista IP-osoitetta. Viime syksyn ratkaisussa tuomioistuin … Lue lisää

Recent Developments in the Corporate Finance Markets

posted in: Pankki & rahoitus | 0

In 2016 and early 2017 the Finnish corporate finance market has been subject to a number of structural changes. Some have been due to new market participants; some due to the very high amount of liquidity in the markets. First, the growth of on-line lending platforms has grown tremendously to replace traditional (or diminishing) bank lending from the SME-sector. The … Lue lisää

New Employment Legislation Introduced in Finland

posted in: Yleinen | 0

As of January 1st this year, the Finnish employment law environment changed more than it has in a long while. Most of the introduced changes are employer friendly, and related to Finland’s attempts to better competitiveness in the global framework. In this blog post, we have shortly summarized the main changes. SHORTER DUTY TO RE-EMPLOY According to the former Finnish … Lue lisää

Hankintalain uudistus voimaan

posted in: Yleinen | 0

IT-hankkeet ovat usein merkittäviä projekteja ja laajoja tilaajayrityksille. Erityisesti projektien suuruus näkyy hankintalain raja-arvojen soveltumisessa, joka toisaalta on johtanut käytännössä siihen, että pienten ja keskisuurten yritysten on ollut vaikea päästä mukaan ja pärjätä kilpailutetuissa hankkeissa. Markkinoiden ja yritysten näkökulmasta tilanne on ollut myös vaikea, sillä iso osa uusista IT-yrityksistä kuuluu pk-yritys kategoriaan, kun taas hankintalain piiriin kuuluvat yritykset edustavat usein … Lue lisää

TRUSTin teknologiatransaktioiden sarja jatkuu: avustimme Affectoa Bigdatapumpin ostossa

posted in: Yleinen | 0

  TRUST. avusti informaatioteknologiayhtiö Affectoa suomaisen pilvianalytiikkayhtiö Bigdatapumpin kaupassa. Yrityskauppaprosessia vetäneen osakkaamme Jan Lindbergin mukaan: ”Olemme pienenä transaktioputiikkina siinä mielessä etuoikeutetussa asemassa, että yrityskauppaosaamisemme ja TMT-sektorin operatiivisen liiketoimintatuntemuksemme ansiosta pääsemme mukaan moniin eturivin teknologiatransaktioihin isojen asianajotoimistojen sijaan aina perinteisistä IT-ulkoistuksista, kyberturvallisuuteen, big-dataan tai pilvianalytiikkaan, kuten tässä viimeisimmässä järjestelyssä”. ”Ilman syvällistä TMT-sektorin ymmärtämistä on mahdotonta toteuttaa moderneja teknologia-intensiivisiä transaktioita ja toimialajärjestelyjä. … Lue lisää

Komission alustavia päätelmiä verkkokauppaa koskevasta tutkimuksesta

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

Euroopan komissio on julkistanut 15.9.2016 raportin Komission alustavista päätelmistä koskien laajaa verkkokauppaa koskevaa tutkimusta. Toukokuussa 2015 aloitetun tutkimuksen tarkoituksena on selvittää verkkokaupan kasvun merkitystä EU-alueella sekä niitä liiketoimintakäytäntöjä, jotka verkkokauppaan liittyen saattavat rajoittaa tai olla haitallisia kilpailulle. Verkkomyynnin rajoittamista pidetään nykyiselläänkin vakavana kilpailunrajoituksena. Tutkimuksena aikana komissio on käynyt läpi runsaan määrän jakelusopimuksia sekä pyytänyt alakohtaisesti informaatiota eri alojen jälleenmyyjiltä. Komission … Lue lisää

SPA Series Part 7: Negotiating M&A Deals in Finland – Thoughts on Earn-Outs

posted in: M&A | 0

Hi All, While fixed priced purchase models have become more and more popular over the recent years, we still see a quite large number of earn-out-based deals. According to statistics from various sources approximately 15% of all the deals have earn-out mechanism, but the trend has been slightly growing over the years. So what is an earn-out clause in the … Lue lisää

EUT: Hyperlinkittäminen saattaa johtaa tekijänoikeusloukkaukseen

posted in: IP & Teknologia | 0

  Euroopan unionin tuomioistuin katsoi 8. syyskuuta 2016 antamassaan tuomiossa asiassa GS Media v. Sanoma Media Netherlands (C-160/15) hyperlinkittämisen laittomasti saatavilla olevaan materiaaliin voivan muodostaa tekijänoikeusloukkauksen. Mikäli hyperlinkin on laittanut esille voittoa tavoitteleva taho, on tietoisuus kyseisten hyperlinkitetyllä sivustolla olevien teosten lainvastaisuudesta lähtökohtaisesti oletettu ja muodostaa tekijänoikeudenhaltijan suostumusta edellyttävän toimen. Sen sijaan voittoa tavoittelemattoman tahon voidaan katsoa syyllistyneen tekijänoikeusloukkaukseen ainoastaan, jos tämä … Lue lisää

Oletko juuri sinä Trustin uusi Senior Associate tai Associate?

posted in: Yleinen | 0

Julkaistu 1.8.2016 Nautitko vaikeiden ongelmien ratkaisusta ja onko sinulla myös akateemista kunnianhimoa? Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta yhdessä Suomen ainoista transaktioihin erikoistuneista asianajotoimistoista? Asianajotoimisto Trust Oy on sitoutunut tarjoamaan korkeimman tason oikeudellista neuvonantoa ja poikkeuksellisia tuloksia kaikkein vaativimmille asiakkaille. Etsimme joukkoomme yksilöitä, jotka ovat lahjakkaita, motivoituneita ja sitoutuneita, jotta voimme varmistaa kaikissa tilanteissa erinomaisen palvelun asiakkaillemme. TRUST. keskittyy ainoastaan yritysjärjestelyihin, … Lue lisää

TRUST. edusti toimivaa johtoa ja sijoittajaryhmää Iisalmen Suomivalimon ostossa Componentalta

posted in: M&A, Yleinen | 0

TRUST. avusti toimivaa johtoa ja sijoittajia Iisalmen Suomivalimon ostossa Componenta Finland Oy:ltä. Valimon liiketoiminta siirtyy uudelle yritykselle 1. heinäkuuta alkaen. Valimo työllistää noin 90 henkilöä, jotka jatkavat Suomivalimon vanhoina työntekijöinä. Yritys valmistaa valurautakomponentteja ja sen liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa. Valimon asiakkaita ovat pääasiassa tunnetut pohjoismaiset koneenrakennus- ja tuulivoimateollisuuden toimijat. Iisalmen Valimo Oy:n uusien omistajien tavoitteena on lähteä kehittämään toimintaa … Lue lisää

TRUST. edusti Patriaa kyberturvallisuuteen erikoistuneen Silverskinin osuuden ostossa

posted in: M&A, Yleinen | 0

TRUST. toimi Patria Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana, kun puolustusteollisuusyhtiö osti vähemmistöosuuden (25 %) kyberturvallisuuteen erikoistuneesta Silverskin Information Security Oy:stä. Patrialle järjestely kasvattaa liiketoimintaansa kyberturvallisuuden alueella, ja nyt tehty kauppa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti kansainvälisillä markkinoilla, mutta myös Suomessa.   ”Immateriaalioikeus- ja tietoturva-intensiiviset yritysjärjestelyt vaativat juristeilta erityisosaamista, jota ei ole saatavilla isoilla kansainvälisilläkään asianajotoimistoilla. Esimerkkinä tällaisista erityisosaamista vaativista aloista voi mainita esimerkiksi … Lue lisää

TRUST:lle Client Choice Awards -tunnustus

posted in: Yleinen | 0

TRUSTin Jan Lindberg on voittanut vuoden 2016 International Law Officen (ILO) Client Choice Awards -palkinnon kategoriassa Yrityskaupat (Suomi).  “Tämä on osoitus siitä, että kustannustehokkaalle ja transaktioihin erikoistuneelle asianajotoimistolle on  tilausta kotimaan asianajomarkkinoilla perinteisten isojen toimijoiden rinnalla”, toteaa Trustin osakas Jan Lindberg. “Koska kaikilla alan asianajotoimistoilla on dokumentoitu yrityskauppaprosessi kunnossa, sitoumuksemme johtaa projekteja tiivisti osakastasolla ja pienellä dynaamisella tiimillä aina due diligencestä neuvotteluprosessin loppuun … Lue lisää

Should interim injunction decisions for utility models follow patents? (MAO:434/15, 18 June 2015)?

posted in: IP & Teknologia | 0

Inspired by several Finnish companies, like many other interest groups, having expressed their concern regarding the level of renewal fees of the Unitary Patent, I thought of writing about a slightly different protection regime that provides not only fast but also low-cost protection for technical inventions, namely, utility models. First I have a question for all of you interested in … Lue lisää

SPA Series Part 6: Thoughts on Purchase Price

posted in: M&A | 0

So there have been some delays in our writings but now it is time to continue. This time we will discuss some key issues to consider when using a fixed purchase price model, some main principles behind net debt and net working capital and their interplay, as well as the idea behind a purchase price adjustment clause. Right, to our … Lue lisää

SPA Series Part 4: How To Negotiate M&A Deals in Finland

posted in: M&A | 0

So now (someone might say finally) it is time to return to our SPA blog series. It has been a bit busy start of the year and it seems that at least the number of divestments is not decreasing any time soon (see more on out practise from TRUST’s website by clicking here or here). Well, I thought that I would … Lue lisää

SPA Series Part 3: How to Negotiate M&A Deals in Finland

posted in: M&A | 0

Splendid autumn for everybody also here from Attorneys-at-Law TRUST.! It is time for our next posting in our M&A negotiation series. Below, you can find a timeline illustrating how an M&A negotiation process might proceed in real life. In addition to examining these dynamics, I also want to raise some, perhaps neglected, points from the patent and privacy point of view for those … Lue lisää

SPA Series Part 2: How To Negotiate M&A Deals In Finland

posted in: M&A | 0

It is time for our next section on mergers and acquisitions. Before we start with the question on “parties” of the agreement and definitions and interpretation issues as promised last time, we need to focus on some preliminary considerations. When I started my law studies one of our more-distinguished professors said that: “during you career you learn to ask more … Lue lisää

Negotiating M&A Deals in Finland – I

posted in: M&A | 0

We’ll kick off with this posting a new blog series on M&A and how to negotiate M&A deals in practice. This one will be done in collaboration with my good old friend and Oxonian colleague Mika J. Lehtimäki. What we aim to achieve is to provide an overview of all the terms of a typical share purchase agreement, the typical … Lue lisää

Some Legal Developments for the End of 2012

posted in: M&A | 0

At least the following legal developments should be borne in mind in relation to Finland in the short term. We will prepare technical updates on these during 2012. The completely revised securities laws will be adopted late 2012 and they will be most likely in force as of the beginning of 2013; The laws and technical regulations in relation to … Lue lisää