New Employment Legislation Introduced in Finland

posted in: Yleinen | 0

As of January 1st this year, the Finnish employment law environment changed more than it has in a long while. Most of the introduced changes are employer friendly, and related to Finland’s attempts to better competitiveness in the global framework. In this blog post, we have shortly summarized the main changes. SHORTER DUTY TO RE-EMPLOY According to the former Finnish … Lue lisää

Hankintalain uudistus voimaan

posted in: Yleinen | 0

IT-hankkeet ovat usein merkittäviä projekteja ja laajoja tilaajayrityksille. Erityisesti projektien suuruus näkyy hankintalain raja-arvojen soveltumisessa, joka toisaalta on johtanut käytännössä siihen, että pienten ja keskisuurten yritysten on ollut vaikea päästä mukaan ja pärjätä kilpailutetuissa hankkeissa. Markkinoiden ja yritysten näkökulmasta tilanne on ollut myös vaikea, sillä iso osa uusista IT-yrityksistä kuuluu pk-yritys kategoriaan, kun taas hankintalain piiriin kuuluvat yritykset edustavat usein … Lue lisää

TRUSTin teknologiatransaktioiden sarja jatkuu: avustimme Affectoa Bigdatapumpin ostossa

posted in: Yleinen | 0

  TRUST. avusti informaatioteknologiayhtiö Affectoa suomaisen pilvianalytiikkayhtiö Bigdatapumpin kaupassa. Yrityskauppaprosessia vetäneen osakkaamme Jan Lindbergin mukaan: ”Olemme pienenä transaktioputiikkina siinä mielessä etuoikeutetussa asemassa, että yrityskauppaosaamisemme ja TMT-sektorin operatiivisen liiketoimintatuntemuksemme ansiosta pääsemme mukaan moniin eturivin teknologiatransaktioihin isojen asianajotoimistojen sijaan aina perinteisistä IT-ulkoistuksista, kyberturvallisuuteen, big-dataan tai pilvianalytiikkaan, kuten tässä viimeisimmässä järjestelyssä”. ”Ilman syvällistä TMT-sektorin ymmärtämistä on mahdotonta toteuttaa moderneja teknologia-intensiivisiä transaktioita ja toimialajärjestelyjä. … Lue lisää

Komission alustavia päätelmiä verkkokauppaa koskevasta tutkimuksesta

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

Euroopan komissio on julkistanut 15.9.2016 raportin Komission alustavista päätelmistä koskien laajaa verkkokauppaa koskevaa tutkimusta. Toukokuussa 2015 aloitetun tutkimuksen tarkoituksena on selvittää verkkokaupan kasvun merkitystä EU-alueella sekä niitä liiketoimintakäytäntöjä, jotka verkkokauppaan liittyen saattavat rajoittaa tai olla haitallisia kilpailulle. Verkkomyynnin rajoittamista pidetään nykyiselläänkin vakavana kilpailunrajoituksena. Tutkimuksena aikana komissio on käynyt läpi runsaan määrän jakelusopimuksia sekä pyytänyt alakohtaisesti informaatiota eri alojen jälleenmyyjiltä. Komission … Lue lisää

SPA Series Part 7: Negotiating M&A Deals in Finland – Thoughts on Earn-Outs

posted in: M&A | 0

Hi All, While fixed priced purchase models have become more and more popular over the recent years, we still see a quite large number of earn-out-based deals. According to statistics from various sources approximately 15% of all the deals have earn-out mechanism, but the trend has been slightly growing over the years. So what is an earn-out clause in the … Lue lisää

EUT: Hyperlinkittäminen saattaa johtaa tekijänoikeusloukkaukseen

posted in: IP & Teknologia | 0

  Euroopan unionin tuomioistuin katsoi 8. syyskuuta 2016 antamassaan tuomiossa asiassa GS Media v. Sanoma Media Netherlands (C-160/15) hyperlinkittämisen laittomasti saatavilla olevaan materiaaliin voivan muodostaa tekijänoikeusloukkauksen. Mikäli hyperlinkin on laittanut esille voittoa tavoitteleva taho, on tietoisuus kyseisten hyperlinkitetyllä sivustolla olevien teosten lainvastaisuudesta lähtökohtaisesti oletettu ja muodostaa tekijänoikeudenhaltijan suostumusta edellyttävän toimen. Sen sijaan voittoa tavoittelemattoman tahon voidaan katsoa syyllistyneen tekijänoikeusloukkaukseen ainoastaan, jos tämä … Lue lisää

Oletko juuri sinä Trustin uusi Senior Associate tai Associate?

posted in: Yleinen | 0

Julkaistu 1.8.2016 Nautitko vaikeiden ongelmien ratkaisusta ja onko sinulla myös akateemista kunnianhimoa? Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta yhdessä Suomen ainoista transaktioihin erikoistuneista asianajotoimistoista? Asianajotoimisto Trust Oy on sitoutunut tarjoamaan korkeimman tason oikeudellista neuvonantoa ja poikkeuksellisia tuloksia kaikkein vaativimmille asiakkaille. Etsimme joukkoomme yksilöitä, jotka ovat lahjakkaita, motivoituneita ja sitoutuneita, jotta voimme varmistaa kaikissa tilanteissa erinomaisen palvelun asiakkaillemme. TRUST. keskittyy ainoastaan yritysjärjestelyihin, … Lue lisää

TRUST. edusti toimivaa johtoa ja sijoittajaryhmää Iisalmen Suomivalimon ostossa Componentalta

posted in: M&A, Yleinen | 0

TRUST. avusti toimivaa johtoa ja sijoittajia Iisalmen Suomivalimon ostossa Componenta Finland Oy:ltä. Valimon liiketoiminta siirtyy uudelle yritykselle 1. heinäkuuta alkaen. Valimo työllistää noin 90 henkilöä, jotka jatkavat Suomivalimon vanhoina työntekijöinä. Yritys valmistaa valurautakomponentteja ja sen liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa. Valimon asiakkaita ovat pääasiassa tunnetut pohjoismaiset koneenrakennus- ja tuulivoimateollisuuden toimijat. Iisalmen Valimo Oy:n uusien omistajien tavoitteena on lähteä kehittämään toimintaa … Lue lisää

TRUST. edusti Patriaa kyberturvallisuuteen erikoistuneen Silverskinin osuuden ostossa

posted in: M&A, Yleinen | 0

TRUST. toimi Patria Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana, kun puolustusteollisuusyhtiö osti vähemmistöosuuden (25 %) kyberturvallisuuteen erikoistuneesta Silverskin Information Security Oy:stä. Patrialle järjestely kasvattaa liiketoimintaansa kyberturvallisuuden alueella, ja nyt tehty kauppa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti kansainvälisillä markkinoilla, mutta myös Suomessa.   ”Immateriaalioikeus- ja tietoturva-intensiiviset yritysjärjestelyt vaativat juristeilta erityisosaamista, jota ei ole saatavilla isoilla kansainvälisilläkään asianajotoimistoilla. Esimerkkinä tällaisista erityisosaamista vaativista aloista voi mainita esimerkiksi … Lue lisää

TRUST:lle Client Choice Awards -tunnustus

posted in: Yleinen | 0

TRUSTin Jan Lindberg on voittanut vuoden 2016 International Law Officen (ILO) Client Choice Awards -palkinnon kategoriassa Yrityskaupat (Suomi).  “Tämä on osoitus siitä, että kustannustehokkaalle ja transaktioihin erikoistuneelle asianajotoimistolle on  tilausta kotimaan asianajomarkkinoilla perinteisten isojen toimijoiden rinnalla”, toteaa Trustin osakas Jan Lindberg. “Koska kaikilla alan asianajotoimistoilla on dokumentoitu yrityskauppaprosessi kunnossa, sitoumuksemme johtaa projekteja tiivisti osakastasolla ja pienellä dynaamisella tiimillä aina due diligencestä neuvotteluprosessin loppuun … Lue lisää

Should interim injunction decisions for utility models follow patents? (MAO:434/15, 18 June 2015)?

posted in: IP & Teknologia | 0

Inspired by several Finnish companies, like many other interest groups, having expressed their concern regarding the level of renewal fees of the Unitary Patent, I thought of writing about a slightly different protection regime that provides not only fast but also low-cost protection for technical inventions, namely, utility models. First I have a question for all of you interested in … Lue lisää

SPA Series Part 6: Thoughts on Purchase Price

posted in: M&A | 0

So there have been some delays in our writings but now it is time to continue. This time we will discuss some key issues to consider when using a fixed purchase price model, some main principles behind net debt and net working capital and their interplay, as well as the idea behind a purchase price adjustment clause. Right, to our … Lue lisää

SPA Series Part 4: How To Negotiate M&A Deals in Finland

posted in: M&A | 0

So now (someone might say finally) it is time to return to our SPA blog series. It has been a bit busy start of the year and it seems that at least the number of divestments is not decreasing any time soon (see more on out practise from TRUST’s website by clicking here or here). Well, I thought that I would … Lue lisää

SPA Series Part 3: How to Negotiate M&A Deals in Finland

posted in: M&A | 0

Splendid autumn for everybody also here from Attorneys-at-Law TRUST.! It is time for our next posting in our M&A negotiation series. Below, you can find a timeline illustrating how an M&A negotiation process might proceed in real life. In addition to examining these dynamics, I also want to raise some, perhaps neglected, points from the patent and privacy point of view for those … Lue lisää

SPA Series Part 2: How To Negotiate M&A Deals In Finland

posted in: M&A | 0

It is time for our next section on mergers and acquisitions. Before we start with the question on “parties” of the agreement and definitions and interpretation issues as promised last time, we need to focus on some preliminary considerations. When I started my law studies one of our more-distinguished professors said that: “during you career you learn to ask more … Lue lisää

Negotiating M&A Deals in Finland – I

posted in: M&A | 0

We’ll kick off with this posting a new blog series on M&A and how to negotiate M&A deals in practice. This one will be done in collaboration with my good old friend and Oxonian colleague Mika J. Lehtimäki. What we aim to achieve is to provide an overview of all the terms of a typical share purchase agreement, the typical … Lue lisää

Some Legal Developments for the End of 2012

posted in: M&A | 0

At least the following legal developments should be borne in mind in relation to Finland in the short term. We will prepare technical updates on these during 2012. The completely revised securities laws will be adopted late 2012 and they will be most likely in force as of the beginning of 2013; The laws and technical regulations in relation to … Lue lisää