TRUSTin asiakastilaisuus 20.3.2018

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

Pidimme seminaarin digitalisaation vaikutuksista markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten hallintaan, josta pääasialliset mukaan otettavat pointit olivat seuraavat:

  1. EU:n ajama tietosuojapolitiikka on ongelmallinen eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta. Tietosuoja-asetuksessa (GDPR) jo tehdyt valinnat sekä sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseen (Privacy Regulation) kaavaillut rajoitukset vapaalle kilpailulle, kuten mainosrahoitteisten liiketoimintamallien ansaintalogiikoihin puuttuminen, kaipaisivat selkeät taloudelliset haittavaikutukset kumoavat perusteet. Nykyinen malli näyttää selkeästi asettavan eurooppalaiset yritykset USA:n vastaavia yrityksiä heikompaan asemaan;
  2. Lainsäädännön suunnittelussa teknisellä toimialalla tulisi huomioida, että nopea tekninen kehitys toimii täsmentävänä tekijänä väljillekin yleislausekkeille. Tällä hetkellä muun muassa selaintasolle menevä sääntely ePrivacy Regulationissa on turhan yksityiskohtaisella tasolla, joka johtaa lainsäädännön nopeaan vanhentumiseen; ja
  3. Digitaaliajan yrityksille keskeistä tulevaisuuden sääntely-ympäristössä pärjäämiselle tulee olemaan 1st party dataan keskittyminen ja ”data ownership” – käsitteen implementoiminen osaksi liiketoimintastrategiaa ja sopimusprosesseja, koska suostumuksien ja tietosuojariskien hallinta verkottuneessa toimintaympäristössä tulee olemaan vaikeaa ellei peräti mahdotonta.

Käytännölliset lyhyen tähtäimen toimintasuositukset yrityksille erityisesti markkinoinnin näkökulmasta löytyy oheisesta esityksessä täältä.