Private Equity and LBOs – Thoughts for the first half of 2018

posted in: M&A, Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

By Mika J. Lehtimäki, Partner M&A/Finance – TRUST.   I will describe below some recent developments in the Private Equity LBO markets that sophisticated institutional investors should take into account. At the end of this post, I will set out some legal topics that LP investors in Private Equity and LBO debt investors should bear in mind.   What we … Lue lisää

Activist Shareholder Campaigns and the Finnish Company Law

posted in: M&A, Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

Ever-rising equity prices are putting more and more pressure on the profitability listed companies need to show to keep their shareholders satisfied. Even though the share price should not naturally guide the actions of the management, there are two main scenarios the Board should be mindful of in relation to potential shareholder actions and ‘activist campaigns’. The first is how … Lue lisää

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus vaikuttaa moniin yrityksiin

posted in: Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (”ResL”) tuli voimaan 3.7.2017. ResL:lla kumottiin vuoden 2008 laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Tavoitteena on tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että ResL:ssa mainitut ilmoitusvelvolliset ottaisivat entistä enemmän omassa toiminnassaan huomioon näihin rikoksiin liittyvät riskit.   Ilmoitusvelvollisia ovat keskeisten maksuliikenteen toimijoiden (pankit ja muut luottolaitokset) lisäksi edelleen mm. … Lue lisää

Institutionaaliset Sijoittajat ja Omistajaohjaus Pörssiyhtiöissä

posted in: M&A, Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

Kansainvälisiä huomioita Kansainvälinen Corporate Governance -kenttä on ollut vuoden 2017 aikana merkittävässä muutoksessa ja näyttää selvältä, että muutokset vaikuttavat myös kotimaisten instituutioiden vallankäyttöön pörssiyhtiöissä. Isossa-Britanniassa hallitus antoi elokuussa 2017 esityksen Corporate Governance -uudistuksesta, joka mahdollistaa mm. johdon palkkioiden paremman linjaamisen tuloksen kanssa laajentamalla hallituksen velvollisuuksia yhtiön edun edistämisen ohella esimerkiksi asiakkaisiin, alihankkijoihin ja työntekijöihin nähden. Muutoksella pyritään laajentamaan yhtiöiden yhteiskuntavastuuta … Lue lisää

Recent Developments in the Corporate Finance Markets

posted in: Pankki & rahoitus | 0

In 2016 and early 2017 the Finnish corporate finance market has been subject to a number of structural changes. Some have been due to new market participants; some due to the very high amount of liquidity in the markets. First, the growth of on-line lending platforms has grown tremendously to replace traditional (or diminishing) bank lending from the SME-sector. The … Lue lisää