Proposed new act on university inventions increases freedom of contract but may still fall short of the expectations

posted in: IP & Teknologia | 0

The Finnish act on the right in inventions made at higher education institutions is in the process of being amended. The reason behind the underlying revision is to enhance the commercialisation of inventions at higher education institutions. Statistics on patents granted from 2013 to 2016 show that Finnish universities in general produced high-quality research and a wealth of excellent research … Lue lisää

Newest M&A reference of Trust

posted in: IP & Teknologia, M&A | 0

Trust acted as legal advisor of Talokeskus Yhtiöt in sale of its businesses to Vahanen International and Visma Trust – Mika Lehtimäki and Anne-Marie Malmberg – acted as the legal advisor of Talokeskus Yhtiöt in the selling of so-called Sustainable Development Business to Vahanen International and shares in Agenteq Solutions Oy i.e. its Tampuuri software business to Visma. The business … Lue lisää

TRUSTin asiakastilaisuus 20.3.2018

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

Pidimme seminaarin digitalisaation vaikutuksista markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten hallintaan, josta pääasialliset mukaan otettavat pointit olivat seuraavat: EU:n ajama tietosuojapolitiikka on ongelmallinen eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta. Tietosuoja-asetuksessa (GDPR) jo tehdyt valinnat sekä sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseen (Privacy Regulation) kaavaillut rajoitukset vapaalle kilpailulle, kuten mainosrahoitteisten liiketoimintamallien ansaintalogiikoihin puuttuminen, kaipaisivat selkeät taloudelliset haittavaikutukset kumoavat perusteet. Nykyinen malli näyttää selkeästi asettavan eurooppalaiset yritykset USA:n vastaavia yrityksiä … Lue lisää

TRUST’s expertise recognized in Chambers Europe 2018

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

TRUST. has been once again recognised among the leading law firms by Chambers and Partners in its 2018 edition of Chambers Europe: The World’s Leading Business Lawyers. We received plaudits across two practice areas reviewed by the publication in Finland; Intellectual Property and Technology, Media & Telecom in which the publication also recognises our tech transactional expertise. TMT ”Jan Lindberg of Attorneys-at-Law Trust … Lue lisää

Do you know the main three negotiation points on cloud capacity acquisition?

In essence, purchasing cloud solutions is a simple process: just go to the site of your choice, place an order and pay by credit card. Businesses, however, often prefer a higher level of customisation in the solution, and another the key element is that these enterprise level agreements give the group better overall visibility to ‘cloud spend’ and capacity optimisation. … Lue lisää

Uusi liikesalaisuuslaki täydentää liikesalaisuuksien suojaa

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on kuluvan syksyn aikana julkaissut mietintönsä liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (nk. liikesalaisuusdirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon. Mietintö sisältää ehdotuksen uudeksi liikesalaisuuslaiksi. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika päättyy 9.6.2018, johon mennessä lain on esityksen mukaan tarkoitus astua voimaan. Lakia … Lue lisää

IP-osoitteiden hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa ja GDPR

posted in: IP & Teknologia | 0

IP-osoitteiden hyödyntäminen on aina ajankohtainen aihe ja erityisesti nykyaikaisen digimainonnan ja markkinoinnin onnistunut toteuttaminen edellyttää usein joko IP-osoitteen tai henkilötietojen luovuttamista. Näissä prosesseissa on usein mukana useita eri tahoja, joiden välillä tiedonkulkua tarvitaan. Mielenkiintoinen kysymys onkin, onko IP-osoite katsottava nykyisen ja toisaalta tulevan tietosuojalainsäädännön valossa henkilötiedoksi. Asiasta on verrattain uusi EU-tuomioistuimen ratkaisu koskien nimenomaan dynaamista IP-osoitetta. Viime syksyn ratkaisussa tuomioistuin … Lue lisää

Komission alustavia päätelmiä verkkokauppaa koskevasta tutkimuksesta

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

Euroopan komissio on julkistanut 15.9.2016 raportin Komission alustavista päätelmistä koskien laajaa verkkokauppaa koskevaa tutkimusta. Toukokuussa 2015 aloitetun tutkimuksen tarkoituksena on selvittää verkkokaupan kasvun merkitystä EU-alueella sekä niitä liiketoimintakäytäntöjä, jotka verkkokauppaan liittyen saattavat rajoittaa tai olla haitallisia kilpailulle. Verkkomyynnin rajoittamista pidetään nykyiselläänkin vakavana kilpailunrajoituksena. Tutkimuksena aikana komissio on käynyt läpi runsaan määrän jakelusopimuksia sekä pyytänyt alakohtaisesti informaatiota eri alojen jälleenmyyjiltä. Komission … Lue lisää

EUT: Hyperlinkittäminen saattaa johtaa tekijänoikeusloukkaukseen

posted in: IP & Teknologia | 0

  Euroopan unionin tuomioistuin katsoi 8. syyskuuta 2016 antamassaan tuomiossa asiassa GS Media v. Sanoma Media Netherlands (C-160/15) hyperlinkittämisen laittomasti saatavilla olevaan materiaaliin voivan muodostaa tekijänoikeusloukkauksen. Mikäli hyperlinkin on laittanut esille voittoa tavoitteleva taho, on tietoisuus kyseisten hyperlinkitetyllä sivustolla olevien teosten lainvastaisuudesta lähtökohtaisesti oletettu ja muodostaa tekijänoikeudenhaltijan suostumusta edellyttävän toimen. Sen sijaan voittoa tavoittelemattoman tahon voidaan katsoa syyllistyneen tekijänoikeusloukkaukseen ainoastaan, jos tämä … Lue lisää

Should interim injunction decisions for utility models follow patents? (MAO:434/15, 18 June 2015)?

posted in: IP & Teknologia | 0

Inspired by several Finnish companies, like many other interest groups, having expressed their concern regarding the level of renewal fees of the Unitary Patent, I thought of writing about a slightly different protection regime that provides not only fast but also low-cost protection for technical inventions, namely, utility models. First I have a question for all of you interested in … Lue lisää