Newest M&A reference of Trust

posted in: IP & Teknologia, M&A | 0

Trust acted as legal advisor of Talokeskus Yhtiöt in sale of its businesses to Vahanen International and Visma Trust – Mika Lehtimäki and Anne-Marie Malmberg – acted as the legal advisor of Talokeskus Yhtiöt in the selling of so-called Sustainable Development Business to Vahanen International and shares in Agenteq Solutions Oy i.e. its Tampuuri software business to Visma. The business … Lue lisää

Private Equity and LBOs – Thoughts for the first half of 2018

posted in: M&A, Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

By Mika J. Lehtimäki, Partner M&A/Finance – TRUST.   I will describe below some recent developments in the Private Equity LBO markets that sophisticated institutional investors should take into account. At the end of this post, I will set out some legal topics that LP investors in Private Equity and LBO debt investors should bear in mind.   What we … Lue lisää

Activist Shareholder Campaigns and the Finnish Company Law

posted in: M&A, Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

Ever-rising equity prices are putting more and more pressure on the profitability listed companies need to show to keep their shareholders satisfied. Even though the share price should not naturally guide the actions of the management, there are two main scenarios the Board should be mindful of in relation to potential shareholder actions and ‘activist campaigns’. The first is how … Lue lisää

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus vaikuttaa moniin yrityksiin

posted in: Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (”ResL”) tuli voimaan 3.7.2017. ResL:lla kumottiin vuoden 2008 laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Tavoitteena on tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että ResL:ssa mainitut ilmoitusvelvolliset ottaisivat entistä enemmän omassa toiminnassaan huomioon näihin rikoksiin liittyvät riskit.   Ilmoitusvelvollisia ovat keskeisten maksuliikenteen toimijoiden (pankit ja muut luottolaitokset) lisäksi edelleen mm. … Lue lisää

Kuka on velvollinen nimittämään tietosuojavastaavan?

posted in: Yleinen | 0

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (tietosuoja-asetus) velvoittaa tiettyjä organisaatioita riippumatta siitä ovatko he rekisterinpitäjiä vaiko henkilötietojen käsittelijöitä nimittämään tietosuojavastaavan ja tähän liittyen velvoitteen laiminlyöntiin on myös kytketty merkittävä liikevaihtoperusteinen sanktio. Tietosuojavastaavalla on tietosuoja-asetuksessa asetettujen velvoitteiden keskellä merkittävä rooli, joskaan tietosuojavastaavan toimi ei ole uusi keksintö. Aiempi EU:n tietosuoja direktiivi (95/46/EY) ei edellyttänyt tietosuojavastaavan nimittämistä, mutta useissa kansallisissa säännöksissä vastaavista tahoista on … Lue lisää

Uusi liikesalaisuuslaki täydentää liikesalaisuuksien suojaa

posted in: IP & Teknologia, Yleinen | 0

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on kuluvan syksyn aikana julkaissut mietintönsä liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (nk. liikesalaisuusdirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon. Mietintö sisältää ehdotuksen uudeksi liikesalaisuuslaiksi. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika päättyy 9.6.2018, johon mennessä lain on esityksen mukaan tarkoitus astua voimaan. Lakia … Lue lisää

Institutionaaliset Sijoittajat ja Omistajaohjaus Pörssiyhtiöissä

posted in: M&A, Pankki & rahoitus, Yleinen | 0

Kansainvälisiä huomioita Kansainvälinen Corporate Governance -kenttä on ollut vuoden 2017 aikana merkittävässä muutoksessa ja näyttää selvältä, että muutokset vaikuttavat myös kotimaisten instituutioiden vallankäyttöön pörssiyhtiöissä. Isossa-Britanniassa hallitus antoi elokuussa 2017 esityksen Corporate Governance -uudistuksesta, joka mahdollistaa mm. johdon palkkioiden paremman linjaamisen tuloksen kanssa laajentamalla hallituksen velvollisuuksia yhtiön edun edistämisen ohella esimerkiksi asiakkaisiin, alihankkijoihin ja työntekijöihin nähden. Muutoksella pyritään laajentamaan yhtiöiden yhteiskuntavastuuta … Lue lisää